David Arredondo Garrido

David Arredondo Garrido

Secretario de Departamento

E.T.S. de Arquitectura
Plaza Campo del Principe S/N 18071 Granada

Profesor Contratado Doctor Indefinido

E.T.S. de Arquitectura
Plaza Campo del Principe S/N 18071 Granada

Timetable for personal attention

First semester

Day
Timetable
Place
Monday
10:30 - 14:30
Etsa
Wednesday
12:30 - 14:30
Etsa

Second semester

Day
Timetable
Place
Monday
10:30 - 14:30
Etsa
Friday
12:30 - 14:30
Etsa

Teaching