Microbiología y Parasitología Clínicas

Curso
Tercer
Semestre
Segundo
Tipo
Obligatoria
Centro
Facultad de Farmacia
Departamento
Parasitología
Departamento
Microbiología
Lunes
L
Martes
M
Miércoles
X
Jueves
J
Viernes
V
7:00
8:00
Grupo: 1
Aula: 23
Fecha de inicio: 07-03-2022
Fecha final: 10-03-2022
Horario: De 8:30 a 10:30
Grupo: 10
Aula: 23
Fecha de inicio: 28-03-2022
Fecha final: 31-03-2022
Horario: De 8:30 a 10:30
Grupo: 13
Aula: 23
Fecha de inicio: 04-04-2022
Fecha final: 07-04-2022
Horario: De 8:30 a 10:30
Grupo: 4
Aula: 23
Fecha de inicio: 14-03-2022
Fecha final: 17-03-2022
Horario: De 8:30 a 10:30
Grupo: 7
Aula: 23
Fecha de inicio: 21-03-2022
Fecha final: 24-03-2022
Horario: De 8:30 a 10:30
Grupo: A
Aula: 5
Fecha de inicio: 21-02-2022
Fecha final: 08-06-2022
Horario: De 8:30 a 9:30
Grupo: B
Aula: 6
Fecha de inicio: 21-02-2022
Fecha final: 08-06-2022
Horario: De 8:30 a 9:30
Grupo: 1
Aula: 23
Fecha de inicio: 07-03-2022
Fecha final: 10-03-2022
Horario: De 8:30 a 10:30
Grupo: 10
Aula: 23
Fecha de inicio: 28-03-2022
Fecha final: 31-03-2022
Horario: De 8:30 a 10:30
Grupo: 13
Aula: 23
Fecha de inicio: 04-04-2022
Fecha final: 07-04-2022
Horario: De 8:30 a 10:30
Grupo: 4
Aula: 23
Fecha de inicio: 14-03-2022
Fecha final: 17-03-2022
Horario: De 8:30 a 10:30
Grupo: 7
Aula: 23
Fecha de inicio: 21-03-2022
Fecha final: 24-03-2022
Horario: De 8:30 a 10:30
Grupo: 1
Aula: 23
Fecha de inicio: 07-03-2022
Fecha final: 10-03-2022
Horario: De 8:30 a 10:30
Grupo: 10
Aula: 23
Fecha de inicio: 28-03-2022
Fecha final: 31-03-2022
Horario: De 8:30 a 10:30
Grupo: 13
Aula: 23
Fecha de inicio: 04-04-2022
Fecha final: 07-04-2022
Horario: De 8:30 a 10:30
Grupo: 4
Aula: 23
Fecha de inicio: 14-03-2022
Fecha final: 17-03-2022
Horario: De 8:30 a 10:30
Grupo: 7
Aula: 23
Fecha de inicio: 21-03-2022
Fecha final: 24-03-2022
Horario: De 8:30 a 10:30
Grupo: A
Aula: 5
Fecha de inicio: 21-02-2022
Fecha final: 08-06-2022
Horario: De 8:30 a 9:30
Grupo: B
Aula: 6
Fecha de inicio: 21-02-2022
Fecha final: 08-06-2022
Horario: De 8:30 a 9:30
Grupo: 1
Aula: 23
Fecha de inicio: 07-03-2022
Fecha final: 10-03-2022
Horario: De 8:30 a 10:00
Grupo: 10
Aula: 23
Fecha de inicio: 28-03-2022
Fecha final: 31-03-2022
Horario: De 8:30 a 10:00
Grupo: 13
Aula: 23
Fecha de inicio: 04-04-2022
Fecha final: 07-04-2022
Horario: De 8:30 a 10:00
Grupo: 4
Aula: 23
Fecha de inicio: 14-03-2022
Fecha final: 17-03-2022
Horario: De 8:30 a 10:00
Grupo: 7
Aula: 23
Fecha de inicio: 21-03-2022
Fecha final: 24-03-2022
Horario: De 8:30 a 10:00
9:00
Grupo: 4
Aula: DPA
Fecha de inicio: 16-05-2022
Fecha final: 16-05-2022
Horario: De 9:00 a 10:53
Grupo: 5
Aula: DPA
Fecha de inicio: 23-05-2022
Fecha final: 23-05-2022
Horario: De 9:00 a 10:53
Grupo: 9
Aula: DPA
Fecha de inicio: 09-05-2022
Fecha final: 12-05-2022
Horario: De 9:00 a 10:53
Grupo: 3
Aula: DPA
Fecha de inicio: 03-05-2022
Fecha final: 06-05-2022
Horario: De 9:00 a 10:53
Grupo: 4
Aula: DPA
Fecha de inicio: 17-05-2022
Fecha final: 17-05-2022
Horario: De 9:00 a 10:53
Grupo: 5
Aula: DPA
Fecha de inicio: 24-05-2022
Fecha final: 24-05-2022
Horario: De 9:00 a 10:53
Grupo: 8
Aula: DPA
Fecha de inicio: 26-04-2022
Fecha final: 29-04-2022
Horario: De 9:00 a 10:53
Grupo: 9
Aula: DPA
Fecha de inicio: 09-05-2022
Fecha final: 12-05-2022
Horario: De 9:00 a 10:53
Grupo: 3
Aula: DPA
Fecha de inicio: 03-05-2022
Fecha final: 06-05-2022
Horario: De 9:00 a 10:53
Grupo: 4
Aula: DPA
Fecha de inicio: 18-05-2022
Fecha final: 18-05-2022
Horario: De 9:00 a 10:53
Grupo: 8
Aula: DPA
Fecha de inicio: 26-04-2022
Fecha final: 29-04-2022
Horario: De 9:00 a 10:53
Grupo: 9
Aula: DPA
Fecha de inicio: 09-05-2022
Fecha final: 12-05-2022
Horario: De 9:00 a 10:53
Grupo: A
Aula: 5
Fecha de inicio: 21-02-2022
Fecha final: 08-06-2022
Horario: De 9:30 a 10:30
Grupo: B
Aula: 6
Fecha de inicio: 21-02-2022
Fecha final: 08-06-2022
Horario: De 9:30 a 10:30
Grupo: 3
Aula: DPA
Fecha de inicio: 03-05-2022
Fecha final: 06-05-2022
Horario: De 9:00 a 10:53
Grupo: 5
Aula: DPA
Fecha de inicio: 19-05-2022
Fecha final: 19-05-2022
Horario: De 9:00 a 10:53
Grupo: 8
Aula: DPA
Fecha de inicio: 26-04-2022
Fecha final: 29-04-2022
Horario: De 9:00 a 10:53
Grupo: 9
Aula: DPA
Fecha de inicio: 09-05-2022
Fecha final: 12-05-2022
Horario: De 9:00 a 11:30
Grupo: 3
Aula: DPA
Fecha de inicio: 03-05-2022
Fecha final: 06-05-2022
Horario: De 9:00 a 10:53
Grupo: 4
Aula: DPA
Fecha de inicio: 13-05-2022
Fecha final: 13-05-2022
Horario: De 9:00 a 10:53
Grupo: 5
Aula: DPA
Fecha de inicio: 20-05-2022
Fecha final: 20-05-2022
Horario: De 9:00 a 10:53
Grupo: 8
Aula: DPA
Fecha de inicio: 26-04-2022
Fecha final: 29-04-2022
Horario: De 9:00 a 10:53
10:00
11:00
Grupo: 11
Aula: 23
Fecha de inicio: 28-03-2022
Fecha final: 31-03-2022
Horario: De 11:30 a 13:30
Grupo: 14
Aula: 23
Fecha de inicio: 04-04-2022
Fecha final: 07-04-2022
Horario: De 11:30 a 13:30
Grupo: 2
Aula: 23
Fecha de inicio: 07-03-2022
Fecha final: 10-03-2022
Horario: De 11:30 a 13:30
Grupo: 5
Aula: 23
Fecha de inicio: 14-03-2022
Fecha final: 17-03-2022
Horario: De 11:30 a 13:30
Grupo: 8
Aula: 23
Fecha de inicio: 21-03-2022
Fecha final: 24-03-2022
Horario: De 11:30 a 13:30
Grupo: C
Aula: 5
Fecha de inicio: 21-02-2022
Fecha final: 08-06-2022
Horario: De 11:30 a 12:30
Grupo: D
Aula: 6
Fecha de inicio: 21-02-2022
Fecha final: 08-06-2022
Horario: De 11:30 a 12:30
Grupo: 11
Aula: 23
Fecha de inicio: 28-03-2022
Fecha final: 31-03-2022
Horario: De 11:30 a 13:30
Grupo: 14
Aula: 23
Fecha de inicio: 04-04-2022
Fecha final: 07-04-2022
Horario: De 11:30 a 13:30
Grupo: 2
Aula: 23
Fecha de inicio: 07-03-2022
Fecha final: 10-03-2022
Horario: De 11:30 a 13:30
Grupo: 5
Aula: 23
Fecha de inicio: 14-03-2022
Fecha final: 17-03-2022
Horario: De 11:30 a 13:30
Grupo: 8
Aula: 23
Fecha de inicio: 21-03-2022
Fecha final: 24-03-2022
Horario: De 11:30 a 13:30
Grupo: 11
Aula: 23
Fecha de inicio: 28-03-2022
Fecha final: 31-03-2022
Horario: De 11:30 a 13:30
Grupo: 14
Aula: 23
Fecha de inicio: 04-04-2022
Fecha final: 07-04-2022
Horario: De 11:30 a 13:30
Grupo: 2
Aula: 23
Fecha de inicio: 07-03-2022
Fecha final: 10-03-2022
Horario: De 11:30 a 13:30
Grupo: 5
Aula: 23
Fecha de inicio: 14-03-2022
Fecha final: 17-03-2022
Horario: De 11:30 a 13:30
Grupo: 8
Aula: 23
Fecha de inicio: 21-03-2022
Fecha final: 24-03-2022
Horario: De 11:30 a 13:30
Grupo: C
Aula: 5
Fecha de inicio: 21-02-2022
Fecha final: 08-06-2022
Horario: De 11:30 a 12:30
Grupo: D
Aula: 6
Fecha de inicio: 21-02-2022
Fecha final: 08-06-2022
Horario: De 11:30 a 12:30
Grupo: 11
Aula: 23
Fecha de inicio: 28-03-2022
Fecha final: 31-03-2022
Horario: De 11:30 a 13:00
Grupo: 14
Aula: 23
Fecha de inicio: 04-04-2022
Fecha final: 07-04-2022
Horario: De 11:30 a 13:00
Grupo: 2
Aula: 23
Fecha de inicio: 07-03-2022
Fecha final: 10-03-2022
Horario: De 11:30 a 13:00
Grupo: 5
Aula: 23
Fecha de inicio: 14-03-2022
Fecha final: 17-03-2022
Horario: De 11:30 a 13:00
Grupo: 8
Aula: 23
Fecha de inicio: 21-03-2022
Fecha final: 24-03-2022
Horario: De 11:30 a 13:00
12:00
Grupo: 10
Aula: DPA
Fecha de inicio: 16-05-2022
Fecha final: 16-05-2022
Horario: De 12:00 a 13:53
Grupo: 11
Aula: DPA
Fecha de inicio: 09-05-2022
Fecha final: 12-05-2022
Horario: De 12:00 a 13:53
Grupo: 14
Aula: DPA
Fecha de inicio: 23-05-2022
Fecha final: 23-05-2022
Horario: De 12:00 a 13:53
Grupo: 10
Aula: DPA
Fecha de inicio: 17-05-2022
Fecha final: 17-05-2022
Horario: De 12:00 a 13:53
Grupo: 11
Aula: DPA
Fecha de inicio: 09-05-2022
Fecha final: 12-05-2022
Horario: De 12:00 a 13:53
Grupo: 14
Aula: DPA
Fecha de inicio: 24-05-2022
Fecha final: 24-05-2022
Horario: De 12:00 a 13:53
Grupo: 6
Aula: DPA
Fecha de inicio: 26-04-2022
Fecha final: 29-04-2022
Horario: De 12:00 a 13:53
Grupo: 7
Aula: DPA
Fecha de inicio: 03-05-2022
Fecha final: 06-05-2022
Horario: De 12:00 a 13:53
Grupo: 10
Aula: DPA
Fecha de inicio: 18-05-2022
Fecha final: 18-05-2022
Horario: De 12:00 a 13:53
Grupo: 11
Aula: DPA
Fecha de inicio: 09-05-2022
Fecha final: 12-05-2022
Horario: De 12:00 a 13:53
Grupo: 6
Aula: DPA
Fecha de inicio: 26-04-2022
Fecha final: 29-04-2022
Horario: De 12:00 a 13:53
Grupo: 7
Aula: DPA
Fecha de inicio: 03-05-2022
Fecha final: 06-05-2022
Horario: De 12:00 a 13:53
Grupo: C
Aula: 5
Fecha de inicio: 21-02-2022
Fecha final: 08-06-2022
Horario: De 12:30 a 13:30
Grupo: D
Aula: 6
Fecha de inicio: 21-02-2022
Fecha final: 08-06-2022
Horario: De 12:30 a 13:30
Grupo: 11
Aula: DPA
Fecha de inicio: 09-05-2022
Fecha final: 12-05-2022
Horario: De 12:00 a 13:53
Grupo: 14
Aula: DPA
Fecha de inicio: 19-05-2022
Fecha final: 19-05-2022
Horario: De 12:00 a 13:53
Grupo: 6
Aula: DPA
Fecha de inicio: 26-04-2022
Fecha final: 29-04-2022
Horario: De 12:00 a 13:53
Grupo: 7
Aula: DPA
Fecha de inicio: 03-05-2022
Fecha final: 06-05-2022
Horario: De 12:00 a 13:53
Grupo: 10
Aula: DPA
Fecha de inicio: 13-05-2022
Fecha final: 13-05-2022
Horario: De 12:00 a 13:53
Grupo: 14
Aula: DPA
Fecha de inicio: 20-05-2022
Fecha final: 20-05-2022
Horario: De 12:00 a 13:53
Grupo: 6
Aula: DPA
Fecha de inicio: 26-04-2022
Fecha final: 29-04-2022
Horario: De 12:00 a 13:53
Grupo: 7
Aula: DPA
Fecha de inicio: 03-05-2022
Fecha final: 06-05-2022
Horario: De 12:00 a 13:53
13:00
14:00
15:00
16:00
Grupo: 12
Aula: DPA
Fecha de inicio: 09-05-2022
Fecha final: 12-05-2022
Horario: De 16:00 a 17:53
Grupo: 12
Aula: 23
Fecha de inicio: 28-03-2022
Fecha final: 31-03-2022
Horario: De 16:00 a 18:00
Grupo: 13
Aula: DPA
Fecha de inicio: 16-05-2022
Fecha final: 16-05-2022
Horario: De 16:00 a 17:53
Grupo: 15
Aula: 23
Fecha de inicio: 04-04-2022
Fecha final: 07-04-2022
Horario: De 16:00 a 18:00
Grupo: 15
Aula: DPA
Fecha de inicio: 23-05-2022
Fecha final: 23-05-2022
Horario: De 16:00 a 17:53
Grupo: 3
Aula: 23
Fecha de inicio: 07-03-2022
Fecha final: 10-03-2022
Horario: De 16:00 a 18:00
Grupo: 6
Aula: 23
Fecha de inicio: 14-03-2022
Fecha final: 17-03-2022
Horario: De 16:00 a 18:00
Grupo: 9
Aula: 23
Fecha de inicio: 21-03-2022
Fecha final: 24-03-2022
Horario: De 16:00 a 18:00
Grupo: E
Aula: 5
Fecha de inicio: 21-02-2022
Fecha final: 08-06-2022
Horario: De 16:00 a 17:00
Grupo: 1
Aula: DPA
Fecha de inicio: 26-04-2022
Fecha final: 29-04-2022
Horario: De 16:00 a 17:53
Grupo: 12
Aula: 23
Fecha de inicio: 28-03-2022
Fecha final: 31-03-2022
Horario: De 16:00 a 18:00
Grupo: 12
Aula: DPA
Fecha de inicio: 09-05-2022
Fecha final: 12-05-2022
Horario: De 16:00 a 17:53
Grupo: 13
Aula: DPA
Fecha de inicio: 17-05-2022
Fecha final: 17-05-2022
Horario: De 16:00 a 17:53
Grupo: 15
Aula: DPA
Fecha de inicio: 24-05-2022
Fecha final: 24-05-2022
Horario: De 16:00 a 17:53
Grupo: 15
Aula: 23
Fecha de inicio: 04-04-2022
Fecha final: 07-04-2022
Horario: De 16:00 a 18:00
Grupo: 2
Aula: DPA
Fecha de inicio: 03-05-2022
Fecha final: 06-05-2022
Horario: De 16:00 a 17:53
Grupo: 3
Aula: 23
Fecha de inicio: 07-03-2022
Fecha final: 10-03-2022
Horario: De 16:00 a 18:00
Grupo: 6
Aula: 23
Fecha de inicio: 14-03-2022
Fecha final: 17-03-2022
Horario: De 16:00 a 18:00
Grupo: 9
Aula: 23
Fecha de inicio: 21-03-2022
Fecha final: 24-03-2022
Horario: De 16:00 a 18:00
Grupo: 1
Aula: DPA
Fecha de inicio: 26-04-2022
Fecha final: 29-04-2022
Horario: De 16:00 a 17:53
Grupo: 12
Aula: DPA
Fecha de inicio: 09-05-2022
Fecha final: 12-05-2022
Horario: De 16:00 a 17:53
Grupo: 12
Aula: 23
Fecha de inicio: 28-03-2022
Fecha final: 31-03-2022
Horario: De 16:00 a 18:00
Grupo: 13
Aula: DPA
Fecha de inicio: 18-05-2022
Fecha final: 18-05-2022
Horario: De 16:00 a 17:53
Grupo: 15
Aula: 23
Fecha de inicio: 04-04-2022
Fecha final: 07-04-2022
Horario: De 16:00 a 18:00
Grupo: 2
Aula: DPA
Fecha de inicio: 03-05-2022
Fecha final: 06-05-2022
Horario: De 16:00 a 17:53
Grupo: 3
Aula: 23
Fecha de inicio: 07-03-2022
Fecha final: 10-03-2022
Horario: De 16:00 a 18:00
Grupo: 6
Aula: 23
Fecha de inicio: 14-03-2022
Fecha final: 17-03-2022
Horario: De 16:00 a 18:00
Grupo: 9
Aula: 23
Fecha de inicio: 21-03-2022
Fecha final: 24-03-2022
Horario: De 16:00 a 18:00
Grupo: E
Aula: 5
Fecha de inicio: 21-02-2022
Fecha final: 08-06-2022
Horario: De 16:00 a 17:00
Grupo: 1
Aula: DPA
Fecha de inicio: 26-04-2022
Fecha final: 29-04-2022
Horario: De 16:00 a 17:53
Grupo: 12
Aula: DPA
Fecha de inicio: 09-05-2022
Fecha final: 12-05-2022
Horario: De 16:00 a 17:53
Grupo: 12
Aula: 23
Fecha de inicio: 28-03-2022
Fecha final: 31-03-2022
Horario: De 16:00 a 17:30
Grupo: 15
Aula: DPA
Fecha de inicio: 19-05-2022
Fecha final: 19-05-2022
Horario: De 16:00 a 17:53
Grupo: 15
Aula: 23
Fecha de inicio: 04-04-2022
Fecha final: 07-04-2022
Horario: De 16:00 a 17:30
Grupo: 2
Aula: DPA
Fecha de inicio: 03-05-2022
Fecha final: 06-05-2022
Horario: De 16:00 a 17:53
Grupo: 3
Aula: 23
Fecha de inicio: 07-03-2022
Fecha final: 10-03-2022
Horario: De 16:00 a 17:30
Grupo: 6
Aula: 23
Fecha de inicio: 14-03-2022
Fecha final: 17-03-2022
Horario: De 16:00 a 17:30
Grupo: 9
Aula: 23
Fecha de inicio: 21-03-2022
Fecha final: 24-03-2022
Horario: De 16:00 a 17:30
Grupo: 1
Aula: DPA
Fecha de inicio: 26-04-2022
Fecha final: 29-04-2022
Horario: De 16:00 a 17:53
Grupo: 13
Aula: DPA
Fecha de inicio: 13-05-2022
Fecha final: 13-05-2022
Horario: De 16:00 a 17:53
Grupo: 15
Aula: DPA
Fecha de inicio: 20-05-2022
Fecha final: 20-05-2022
Horario: De 16:00 a 17:53
Grupo: 2
Aula: DPA
Fecha de inicio: 03-05-2022
Fecha final: 06-05-2022
Horario: De 16:00 a 17:53
17:00
Grupo: E
Aula: 5
Fecha de inicio: 21-02-2022
Fecha final: 08-06-2022
Horario: De 17:00 a 18:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00