Grado en edificación - administ. Y direcc. Empresas

Centro
Distribución de créditos
E.T.S. Ing. Edificación y fac.Cc.Económicas y empres.
Créditos totales: 390
Créditos optativos: 0

Primer curso

Primer semestre

Asignatura
Tipo
Créditos
Troncal
6
Troncal
6
Troncal
6
Troncal
6

Segundo semestre

Asignatura
Tipo
Créditos
Troncal
6
Obligatoria
6
Troncal
6

Segundo curso

Primer semestre

Asignatura
Tipo
Créditos
Troncal
6
Troncal
6
Troncal
6

Segundo semestre

Asignatura
Tipo
Créditos
Troncal
6
Obligatoria
6
Obligatoria
6
Troncal
6

Tercer curso

Primer semestre

Asignatura
Tipo
Créditos
Obligatoria
6
Obligatoria
6
Obligatoria
6
Obligatoria
6

Segundo semestre

Asignatura
Tipo
Créditos
Obligatoria
6
Obligatoria
6
Obligatoria
6
Obligatoria
6
Obligatoria
6

Cuarto curso

Primer semestre

Asignatura
Tipo
Créditos
Obligatoria
6
Obligatoria
6
Obligatoria
6
Obligatoria
6
Obligatoria
6

Segundo semestre

Asignatura
Tipo
Créditos
Obligatoria
6
Obligatoria
6
Obligatoria
6
Obligatoria
6
Obligatoria
6
Obligatoria
6