Parasitología

Curso académico2023 / 2024
Titulación Grado en Farmacia
CursoSegundo
Semestre Primero
TipoObligatoria
Centro Facultad de Farmacia
Departamento Departamento de Parasitología
Guía docente

Profesorado

Horario

Día
Hora
Lunes
L
Martes
M
Miércoles
X
Jueves
J
Viernes
V
7:00
8:00
Grupo: 1
Aula: DPA
Fecha de inicio: 18/09/2023
Fecha final: 22/09/2023
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 14
Aula: DPA
Fecha de inicio: 13/11/2023
Fecha final: 17/11/2023
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 4
Aula: DPA
Fecha de inicio: 02/10/2023
Fecha final: 06/10/2023
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 12
Aula: DPA
Fecha de inicio: 06/11/2023
Fecha final: 10/11/2023
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 6
Aula: DPA
Fecha de inicio: 16/10/2023
Fecha final: 20/10/2023
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 9
Aula: DPA
Fecha de inicio: 23/10/2023
Fecha final: 27/10/2023
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 14
Aula: DPA
Fecha de inicio: 13/11/2023
Fecha final: 17/11/2023
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 1
Aula: DPA
Fecha de inicio: 18/09/2023
Fecha final: 22/09/2023
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 9
Aula: DPA
Fecha de inicio: 23/10/2023
Fecha final: 27/10/2023
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 12
Aula: DPA
Fecha de inicio: 06/11/2023
Fecha final: 10/11/2023
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: B
Aula: 4
Fecha de inicio: 11/09/2023
Fecha final: 22/12/2023
Horario: De 08:30 a 09:30
Grupo: A
Aula: 3
Fecha de inicio: 11/09/2023
Fecha final: 22/12/2023
Horario: De 08:30 a 09:30
Grupo: 4
Aula: DPA
Fecha de inicio: 02/10/2023
Fecha final: 06/10/2023
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 6
Aula: DPA
Fecha de inicio: 16/10/2023
Fecha final: 20/10/2023
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 6
Aula: DPA
Fecha de inicio: 16/10/2023
Fecha final: 20/10/2023
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 1
Aula: DPA
Fecha de inicio: 18/09/2023
Fecha final: 22/09/2023
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 9
Aula: DPA
Fecha de inicio: 23/10/2023
Fecha final: 27/10/2023
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 4
Aula: DPA
Fecha de inicio: 02/10/2023
Fecha final: 06/10/2023
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 12
Aula: DPA
Fecha de inicio: 06/11/2023
Fecha final: 10/11/2023
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 14
Aula: DPA
Fecha de inicio: 13/11/2023
Fecha final: 17/11/2023
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: A
Aula: 3
Fecha de inicio: 11/09/2023
Fecha final: 22/12/2023
Horario: De 08:30 a 09:30
Grupo: 9
Aula: DPA
Fecha de inicio: 23/10/2023
Fecha final: 27/10/2023
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 1
Aula: DPA
Fecha de inicio: 18/09/2023
Fecha final: 22/09/2023
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: B
Aula: 4
Fecha de inicio: 11/09/2023
Fecha final: 22/12/2023
Horario: De 08:30 a 09:30
Grupo: 4
Aula: DPA
Fecha de inicio: 02/10/2023
Fecha final: 06/10/2023
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 12
Aula: DPA
Fecha de inicio: 06/11/2023
Fecha final: 10/11/2023
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 6
Aula: DPA
Fecha de inicio: 16/10/2023
Fecha final: 20/10/2023
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 14
Aula: DPA
Fecha de inicio: 13/11/2023
Fecha final: 17/11/2023
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 1
Aula: DPA
Fecha de inicio: 18/09/2023
Fecha final: 22/09/2023
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 4
Aula: DPA
Fecha de inicio: 02/10/2023
Fecha final: 06/10/2023
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 6
Aula: DPA
Fecha de inicio: 16/10/2023
Fecha final: 20/10/2023
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 12
Aula: DPA
Fecha de inicio: 06/11/2023
Fecha final: 10/11/2023
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 14
Aula: DPA
Fecha de inicio: 13/11/2023
Fecha final: 17/11/2023
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 9
Aula: DPA
Fecha de inicio: 23/10/2023
Fecha final: 27/10/2023
Horario: De 08:30 a 11:30
9:00
Grupo: A
Aula: 3
Fecha de inicio: 11/09/2023
Fecha final: 22/12/2023
Horario: De 09:30 a 10:30
Grupo: B
Aula: 4
Fecha de inicio: 11/09/2023
Fecha final: 22/12/2023
Horario: De 09:30 a 10:30
10:00
11:00
Grupo: 15
Aula: DPA
Fecha de inicio: 13/11/2023
Fecha final: 17/11/2023
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 13
Aula: DPA
Fecha de inicio: 06/11/2023
Fecha final: 10/11/2023
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 2
Aula: DPA
Fecha de inicio: 18/09/2023
Fecha final: 22/09/2023
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 7
Aula: DPA
Fecha de inicio: 16/10/2023
Fecha final: 20/10/2023
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 5
Aula: DPA
Fecha de inicio: 02/10/2023
Fecha final: 06/10/2023
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 10
Aula: DPA
Fecha de inicio: 23/10/2023
Fecha final: 27/10/2023
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 15
Aula: DPA
Fecha de inicio: 13/11/2023
Fecha final: 17/11/2023
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 7
Aula: DPA
Fecha de inicio: 16/10/2023
Fecha final: 20/10/2023
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 2
Aula: DPA
Fecha de inicio: 18/09/2023
Fecha final: 22/09/2023
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: D
Aula: 4
Fecha de inicio: 11/09/2023
Fecha final: 22/12/2023
Horario: De 11:30 a 12:30
Grupo: C
Aula: 3
Fecha de inicio: 11/09/2023
Fecha final: 22/12/2023
Horario: De 11:30 a 12:30
Grupo: 5
Aula: DPA
Fecha de inicio: 02/10/2023
Fecha final: 06/10/2023
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 13
Aula: DPA
Fecha de inicio: 06/11/2023
Fecha final: 10/11/2023
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 10
Aula: DPA
Fecha de inicio: 23/10/2023
Fecha final: 27/10/2023
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 7
Aula: DPA
Fecha de inicio: 16/10/2023
Fecha final: 20/10/2023
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 5
Aula: DPA
Fecha de inicio: 02/10/2023
Fecha final: 06/10/2023
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 15
Aula: DPA
Fecha de inicio: 13/11/2023
Fecha final: 17/11/2023
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 13
Aula: DPA
Fecha de inicio: 06/11/2023
Fecha final: 10/11/2023
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 10
Aula: DPA
Fecha de inicio: 23/10/2023
Fecha final: 27/10/2023
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 2
Aula: DPA
Fecha de inicio: 18/09/2023
Fecha final: 22/09/2023
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 7
Aula: DPA
Fecha de inicio: 16/10/2023
Fecha final: 20/10/2023
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 15
Aula: DPA
Fecha de inicio: 13/11/2023
Fecha final: 17/11/2023
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 2
Aula: DPA
Fecha de inicio: 18/09/2023
Fecha final: 22/09/2023
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: C
Aula: 3
Fecha de inicio: 11/09/2023
Fecha final: 22/12/2023
Horario: De 11:30 a 12:30
Grupo: 13
Aula: DPA
Fecha de inicio: 06/11/2023
Fecha final: 10/11/2023
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 5
Aula: DPA
Fecha de inicio: 02/10/2023
Fecha final: 06/10/2023
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 10
Aula: DPA
Fecha de inicio: 23/10/2023
Fecha final: 27/10/2023
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: D
Aula: 4
Fecha de inicio: 11/09/2023
Fecha final: 22/12/2023
Horario: De 11:30 a 12:30
Grupo: 5
Aula: DPA
Fecha de inicio: 02/10/2023
Fecha final: 06/10/2023
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 15
Aula: DPA
Fecha de inicio: 13/11/2023
Fecha final: 17/11/2023
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 13
Aula: DPA
Fecha de inicio: 06/11/2023
Fecha final: 10/11/2023
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 7
Aula: DPA
Fecha de inicio: 16/10/2023
Fecha final: 20/10/2023
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 10
Aula: DPA
Fecha de inicio: 23/10/2023
Fecha final: 27/10/2023
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 2
Aula: DPA
Fecha de inicio: 18/09/2023
Fecha final: 22/09/2023
Horario: De 11:30 a 14:30
12:00
Grupo: D
Aula: 4
Fecha de inicio: 11/09/2023
Fecha final: 22/12/2023
Horario: De 12:30 a 13:30
Grupo: C
Aula: 3
Fecha de inicio: 11/09/2023
Fecha final: 22/12/2023
Horario: De 12:30 a 13:30
13:00
14:00
15:00
16:00
Grupo: 11
Aula: DPA
Fecha de inicio: 23/10/2023
Fecha final: 27/10/2023
Horario: De 16:00 a 19:00
Grupo: 8
Aula: DPA
Fecha de inicio: 16/10/2023
Fecha final: 20/10/2023
Horario: De 16:00 a 19:00
Grupo: 3
Aula: DPA
Fecha de inicio: 25/09/2023
Fecha final: 29/09/2023
Horario: De 16:00 a 19:00
Grupo: 3
Aula: DPA
Fecha de inicio: 25/09/2023
Fecha final: 29/09/2023
Horario: De 16:00 a 19:00
Grupo: 8
Aula: DPA
Fecha de inicio: 16/10/2023
Fecha final: 20/10/2023
Horario: De 16:00 a 19:00
Grupo: E
Aula: 3
Fecha de inicio: 11/09/2023
Fecha final: 22/12/2023
Horario: De 16:00 a 17:00
Grupo: 11
Aula: DPA
Fecha de inicio: 23/10/2023
Fecha final: 27/10/2023
Horario: De 16:00 a 19:00
Grupo: 3
Aula: DPA
Fecha de inicio: 25/09/2023
Fecha final: 29/09/2023
Horario: De 16:00 a 19:00
Grupo: 11
Aula: DPA
Fecha de inicio: 23/10/2023
Fecha final: 27/10/2023
Horario: De 16:00 a 19:00
Grupo: 8
Aula: DPA
Fecha de inicio: 16/10/2023
Fecha final: 20/10/2023
Horario: De 16:00 a 19:00
Grupo: E
Aula: 3
Fecha de inicio: 11/09/2023
Fecha final: 22/12/2023
Horario: De 16:00 a 17:00
Grupo: 3
Aula: DPA
Fecha de inicio: 25/09/2023
Fecha final: 29/09/2023
Horario: De 16:00 a 19:00
Grupo: 11
Aula: DPA
Fecha de inicio: 23/10/2023
Fecha final: 27/10/2023
Horario: De 16:00 a 19:00
Grupo: 8
Aula: DPA
Fecha de inicio: 16/10/2023
Fecha final: 20/10/2023
Horario: De 16:00 a 19:00
Grupo: 11
Aula: DPA
Fecha de inicio: 23/10/2023
Fecha final: 27/10/2023
Horario: De 16:00 a 19:00
Grupo: 8
Aula: DPA
Fecha de inicio: 16/10/2023
Fecha final: 20/10/2023
Horario: De 16:00 a 19:00
Grupo: 3
Aula: DPA
Fecha de inicio: 25/09/2023
Fecha final: 29/09/2023
Horario: De 16:00 a 19:00
17:00
Grupo: F
Aula: 4
Fecha de inicio: 11/09/2023
Fecha final: 22/12/2023
Horario: De 17:00 a 18:00
Grupo: E
Aula: 3
Fecha de inicio: 11/09/2023
Fecha final: 22/12/2023
Horario: De 17:00 a 18:00
Grupo: F
Aula: 4
Fecha de inicio: 11/09/2023
Fecha final: 22/12/2023
Horario: De 17:00 a 18:00
18:00
Grupo: F
Aula: 4
Fecha de inicio: 11/09/2023
Fecha final: 22/12/2023
Horario: De 18:00 a 19:00
19:00
20:00
21:00
22:00