Parasitología

Curso
Segundo
Semestre
Primero
Tipo
Obligatoria
Centro
Facultad de Farmacia
Departamento
Parasitología
Lunes
L
Martes
M
Miércoles
X
Jueves
J
Viernes
V
7:00
8:00
Grupo: 10
Aula: DPA
Fecha de inicio: 04-10-2021
Fecha final: 08-10-2021
Horario: De 8:30 a 11:30
Grupo: 11
Aula: DPA
Fecha de inicio: 15-11-2021
Fecha final: 19-11-2021
Horario: De 8:30 a 11:30
Grupo: 12
Aula: DPA
Fecha de inicio: 18-10-2021
Fecha final: 22-10-2021
Horario: De 8:30 a 11:30
Grupo: 13
Aula: DPA
Fecha de inicio: 20-09-2021
Fecha final: 24-09-2021
Horario: De 8:30 a 11:30
Grupo: 14
Aula: DPA
Fecha de inicio: 08-11-2021
Fecha final: 12-11-2021
Horario: De 8:30 a 11:30
Grupo: 10
Aula: DPA
Fecha de inicio: 04-10-2021
Fecha final: 08-10-2021
Horario: De 8:30 a 11:30
Grupo: 11
Aula: DPA
Fecha de inicio: 15-11-2021
Fecha final: 19-11-2021
Horario: De 8:30 a 11:30
Grupo: 12
Aula: DPA
Fecha de inicio: 18-10-2021
Fecha final: 22-10-2021
Horario: De 8:30 a 11:30
Grupo: 13
Aula: DPA
Fecha de inicio: 20-09-2021
Fecha final: 24-09-2021
Horario: De 8:30 a 11:30
Grupo: 14
Aula: DPA
Fecha de inicio: 08-11-2021
Fecha final: 12-11-2021
Horario: De 8:30 a 11:30
Grupo: 10
Aula: DPA
Fecha de inicio: 04-10-2021
Fecha final: 08-10-2021
Horario: De 8:30 a 11:30
Grupo: 11
Aula: DPA
Fecha de inicio: 15-11-2021
Fecha final: 19-11-2021
Horario: De 8:30 a 11:30
Grupo: 12
Aula: DPA
Fecha de inicio: 18-10-2021
Fecha final: 22-10-2021
Horario: De 8:30 a 11:30
Grupo: 13
Aula: DPA
Fecha de inicio: 20-09-2021
Fecha final: 24-09-2021
Horario: De 8:30 a 11:30
Grupo: 14
Aula: DPA
Fecha de inicio: 08-11-2021
Fecha final: 12-11-2021
Horario: De 8:30 a 11:30
Grupo: 10
Aula: DPA
Fecha de inicio: 04-10-2021
Fecha final: 08-10-2021
Horario: De 8:30 a 11:30
Grupo: 11
Aula: DPA
Fecha de inicio: 15-11-2021
Fecha final: 19-11-2021
Horario: De 8:30 a 11:30
Grupo: 12
Aula: DPA
Fecha de inicio: 18-10-2021
Fecha final: 22-10-2021
Horario: De 8:30 a 11:30
Grupo: 13
Aula: DPA
Fecha de inicio: 20-09-2021
Fecha final: 24-09-2021
Horario: De 8:30 a 11:30
Grupo: 14
Aula: DPA
Fecha de inicio: 08-11-2021
Fecha final: 12-11-2021
Horario: De 8:30 a 11:30
Grupo: 10
Aula: DPA
Fecha de inicio: 04-10-2021
Fecha final: 08-10-2021
Horario: De 8:30 a 11:30
Grupo: 11
Aula: DPA
Fecha de inicio: 15-11-2021
Fecha final: 19-11-2021
Horario: De 8:30 a 11:30
Grupo: 12
Aula: DPA
Fecha de inicio: 18-10-2021
Fecha final: 22-10-2021
Horario: De 8:30 a 11:30
Grupo: 13
Aula: DPA
Fecha de inicio: 20-09-2021
Fecha final: 24-09-2021
Horario: De 8:30 a 11:30
Grupo: 14
Aula: DPA
Fecha de inicio: 08-11-2021
Fecha final: 12-11-2021
Horario: De 8:30 a 11:30
9:00
Grupo: A
Aula: 3
Fecha de inicio: 13-09-2021
Fecha final: 22-12-2021
Horario: De 9:30 a 10:30
Grupo: B
Aula: 4
Fecha de inicio: 13-09-2021
Fecha final: 22-12-2021
Horario: De 9:30 a 10:30
Grupo: A
Aula: 3
Fecha de inicio: 13-09-2021
Fecha final: 22-12-2021
Horario: De 9:30 a 10:30
Grupo: B
Aula: 4
Fecha de inicio: 13-09-2021
Fecha final: 22-12-2021
Horario: De 9:30 a 10:30
Grupo: A
Aula: 3
Fecha de inicio: 13-09-2021
Fecha final: 22-12-2021
Horario: De 9:30 a 10:30
Grupo: B
Aula: 4
Fecha de inicio: 13-09-2021
Fecha final: 22-12-2021
Horario: De 9:30 a 10:30
10:00
11:00
Grupo: 1
Aula: DPA
Fecha de inicio: 20-09-2021
Fecha final: 24-09-2021
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 15
Aula: DPA
Fecha de inicio: 15-11-2021
Fecha final: 19-11-2021
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 3
Aula: DPA
Fecha de inicio: 18-10-2021
Fecha final: 22-10-2021
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 4
Aula: DPA
Fecha de inicio: 08-11-2021
Fecha final: 12-11-2021
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 7
Aula: DPA
Fecha de inicio: 04-10-2021
Fecha final: 08-10-2021
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 9
Aula: DPA
Fecha de inicio: 25-10-2021
Fecha final: 29-10-2021
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 1
Aula: DPA
Fecha de inicio: 20-09-2021
Fecha final: 24-09-2021
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 15
Aula: DPA
Fecha de inicio: 15-11-2021
Fecha final: 19-11-2021
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 3
Aula: DPA
Fecha de inicio: 18-10-2021
Fecha final: 22-10-2021
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 4
Aula: DPA
Fecha de inicio: 08-11-2021
Fecha final: 12-11-2021
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 7
Aula: DPA
Fecha de inicio: 04-10-2021
Fecha final: 08-10-2021
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 9
Aula: DPA
Fecha de inicio: 25-10-2021
Fecha final: 29-10-2021
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 1
Aula: DPA
Fecha de inicio: 20-09-2021
Fecha final: 24-09-2021
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 15
Aula: DPA
Fecha de inicio: 15-11-2021
Fecha final: 19-11-2021
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 3
Aula: DPA
Fecha de inicio: 18-10-2021
Fecha final: 22-10-2021
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 4
Aula: DPA
Fecha de inicio: 08-11-2021
Fecha final: 12-11-2021
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 7
Aula: DPA
Fecha de inicio: 04-10-2021
Fecha final: 08-10-2021
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 9
Aula: DPA
Fecha de inicio: 25-10-2021
Fecha final: 29-10-2021
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 1
Aula: DPA
Fecha de inicio: 20-09-2021
Fecha final: 24-09-2021
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 15
Aula: DPA
Fecha de inicio: 15-11-2021
Fecha final: 19-11-2021
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 3
Aula: DPA
Fecha de inicio: 18-10-2021
Fecha final: 22-10-2021
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 4
Aula: DPA
Fecha de inicio: 08-11-2021
Fecha final: 12-11-2021
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 7
Aula: DPA
Fecha de inicio: 04-10-2021
Fecha final: 08-10-2021
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 9
Aula: DPA
Fecha de inicio: 25-10-2021
Fecha final: 29-10-2021
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 1
Aula: DPA
Fecha de inicio: 20-09-2021
Fecha final: 24-09-2021
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 15
Aula: DPA
Fecha de inicio: 15-11-2021
Fecha final: 19-11-2021
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 3
Aula: DPA
Fecha de inicio: 18-10-2021
Fecha final: 22-10-2021
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 4
Aula: DPA
Fecha de inicio: 08-11-2021
Fecha final: 12-11-2021
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 7
Aula: DPA
Fecha de inicio: 04-10-2021
Fecha final: 08-10-2021
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 9
Aula: DPA
Fecha de inicio: 25-10-2021
Fecha final: 29-10-2021
Horario: De 11:30 a 14:30
12:00
Grupo: C
Aula: 3
Fecha de inicio: 13-09-2021
Fecha final: 22-12-2021
Horario: De 12:30 a 13:30
Grupo: D
Aula: 4
Fecha de inicio: 13-09-2021
Fecha final: 22-12-2021
Horario: De 12:30 a 13:30
Grupo: C
Aula: 3
Fecha de inicio: 13-09-2021
Fecha final: 22-12-2021
Horario: De 12:30 a 13:30
Grupo: D
Aula: 4
Fecha de inicio: 13-09-2021
Fecha final: 22-12-2021
Horario: De 12:30 a 13:30
Grupo: C
Aula: 3
Fecha de inicio: 13-09-2021
Fecha final: 22-12-2021
Horario: De 12:30 a 13:30
Grupo: D
Aula: 4
Fecha de inicio: 13-09-2021
Fecha final: 22-12-2021
Horario: De 12:30 a 13:30
13:00
14:00
15:00
16:00
Grupo: 2
Aula: DPA
Fecha de inicio: 27-09-2021
Fecha final: 01-10-2021
Horario: De 16:00 a 19:00
Grupo: 5
Aula: DPA
Fecha de inicio: 15-11-2021
Fecha final: 19-11-2021
Horario: De 16:00 a 19:00
Grupo: 6
Aula: DPA
Fecha de inicio: 20-09-2021
Fecha final: 24-09-2021
Horario: De 16:00 a 19:00
Grupo: 8
Aula: DPA
Fecha de inicio: 04-10-2021
Fecha final: 08-10-2021
Horario: De 16:00 a 19:00
Grupo: 2
Aula: DPA
Fecha de inicio: 27-09-2021
Fecha final: 01-10-2021
Horario: De 16:00 a 19:00
Grupo: 5
Aula: DPA
Fecha de inicio: 15-11-2021
Fecha final: 19-11-2021
Horario: De 16:00 a 19:00
Grupo: 6
Aula: DPA
Fecha de inicio: 20-09-2021
Fecha final: 24-09-2021
Horario: De 16:00 a 19:00
Grupo: 8
Aula: DPA
Fecha de inicio: 04-10-2021
Fecha final: 08-10-2021
Horario: De 16:00 a 19:00
Grupo: 2
Aula: DPA
Fecha de inicio: 27-09-2021
Fecha final: 01-10-2021
Horario: De 16:00 a 19:00
Grupo: 5
Aula: DPA
Fecha de inicio: 15-11-2021
Fecha final: 19-11-2021
Horario: De 16:00 a 19:00
Grupo: 6
Aula: DPA
Fecha de inicio: 20-09-2021
Fecha final: 24-09-2021
Horario: De 16:00 a 19:00
Grupo: 8
Aula: DPA
Fecha de inicio: 04-10-2021
Fecha final: 08-10-2021
Horario: De 16:00 a 19:00
Grupo: 2
Aula: DPA
Fecha de inicio: 27-09-2021
Fecha final: 01-10-2021
Horario: De 16:00 a 19:00
Grupo: 5
Aula: DPA
Fecha de inicio: 15-11-2021
Fecha final: 19-11-2021
Horario: De 16:00 a 19:00
Grupo: 6
Aula: DPA
Fecha de inicio: 20-09-2021
Fecha final: 24-09-2021
Horario: De 16:00 a 19:00
Grupo: 8
Aula: DPA
Fecha de inicio: 04-10-2021
Fecha final: 08-10-2021
Horario: De 16:00 a 19:00
Grupo: 2
Aula: DPA
Fecha de inicio: 27-09-2021
Fecha final: 01-10-2021
Horario: De 16:00 a 19:00
Grupo: 5
Aula: DPA
Fecha de inicio: 15-11-2021
Fecha final: 19-11-2021
Horario: De 16:00 a 19:00
Grupo: 6
Aula: DPA
Fecha de inicio: 20-09-2021
Fecha final: 24-09-2021
Horario: De 16:00 a 19:00
Grupo: 8
Aula: DPA
Fecha de inicio: 04-10-2021
Fecha final: 08-10-2021
Horario: De 16:00 a 19:00
17:00
Grupo: E
Aula: 3
Fecha de inicio: 13-09-2021
Fecha final: 22-12-2021
Horario: De 17:00 a 18:00
Grupo: E
Aula: 3
Fecha de inicio: 13-09-2021
Fecha final: 22-12-2021
Horario: De 17:00 a 18:00
Grupo: E
Aula: 3
Fecha de inicio: 13-09-2021
Fecha final: 22-12-2021
Horario: De 17:00 a 18:00
18:00
Grupo: F
Aula: 4
Fecha de inicio: 13-09-2021
Fecha final: 22-12-2021
Horario: De 18:00 a 19:00
Grupo: F
Aula: 4
Fecha de inicio: 13-09-2021
Fecha final: 22-12-2021
Horario: De 18:00 a 19:00
Grupo: F
Aula: 4
Fecha de inicio: 13-09-2021
Fecha final: 22-12-2021
Horario: De 18:00 a 19:00
19:00
20:00
21:00
22:00