Fisiopatología

Curso académico2022 / 2023
Titulación Grado en Farmacia
CursoTercer
Semestre Primero
TipoObligatoria
Centro Facultad de Farmacia
Departamento Departamento de Fisiología
Guía docente

Profesorado

Horario

Día
Hora
Lunes
L
Martes
M
Miércoles
X
Jueves
J
Viernes
V
7:00
8:00
Grupo: 1
Aula: FI1
Fecha de inicio: 07/11/2022
Fecha final: 11/11/2022
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 2
Aula: FI2
Fecha de inicio: 07/11/2022
Fecha final: 11/11/2022
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 9
Aula: FI1
Fecha de inicio: 21/11/2022
Fecha final: 25/11/2022
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 5
Aula: FI1
Fecha de inicio: 14/11/2022
Fecha final: 18/11/2022
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 10
Aula: FI2
Fecha de inicio: 21/11/2022
Fecha final: 25/11/2022
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 13
Aula: FI1
Fecha de inicio: 28/11/2022
Fecha final: 02/12/2022
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 6
Aula: FI2
Fecha de inicio: 14/11/2022
Fecha final: 18/11/2022
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 2
Aula: FI2
Fecha de inicio: 07/11/2022
Fecha final: 11/11/2022
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 1
Aula: FI1
Fecha de inicio: 07/11/2022
Fecha final: 11/11/2022
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 13
Aula: FI1
Fecha de inicio: 28/11/2022
Fecha final: 02/12/2022
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 10
Aula: FI2
Fecha de inicio: 21/11/2022
Fecha final: 25/11/2022
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 5
Aula: FI1
Fecha de inicio: 14/11/2022
Fecha final: 18/11/2022
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 9
Aula: FI1
Fecha de inicio: 21/11/2022
Fecha final: 25/11/2022
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 6
Aula: FI2
Fecha de inicio: 14/11/2022
Fecha final: 18/11/2022
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 10
Aula: FI2
Fecha de inicio: 21/11/2022
Fecha final: 25/11/2022
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 5
Aula: FI1
Fecha de inicio: 14/11/2022
Fecha final: 18/11/2022
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 2
Aula: FI2
Fecha de inicio: 07/11/2022
Fecha final: 11/11/2022
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 9
Aula: FI1
Fecha de inicio: 21/11/2022
Fecha final: 25/11/2022
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 1
Aula: FI1
Fecha de inicio: 07/11/2022
Fecha final: 11/11/2022
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 6
Aula: FI2
Fecha de inicio: 14/11/2022
Fecha final: 18/11/2022
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 13
Aula: FI1
Fecha de inicio: 28/11/2022
Fecha final: 02/12/2022
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 10
Aula: FI2
Fecha de inicio: 21/11/2022
Fecha final: 25/11/2022
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 1
Aula: FI1
Fecha de inicio: 07/11/2022
Fecha final: 11/11/2022
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 9
Aula: FI1
Fecha de inicio: 21/11/2022
Fecha final: 25/11/2022
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 13
Aula: FI1
Fecha de inicio: 28/11/2022
Fecha final: 02/12/2022
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 6
Aula: FI2
Fecha de inicio: 14/11/2022
Fecha final: 18/11/2022
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 5
Aula: FI1
Fecha de inicio: 14/11/2022
Fecha final: 18/11/2022
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 2
Aula: FI2
Fecha de inicio: 07/11/2022
Fecha final: 11/11/2022
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 1
Aula: FI1
Fecha de inicio: 07/11/2022
Fecha final: 11/11/2022
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 13
Aula: FI1
Fecha de inicio: 28/11/2022
Fecha final: 02/12/2022
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 2
Aula: FI2
Fecha de inicio: 07/11/2022
Fecha final: 11/11/2022
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 6
Aula: FI2
Fecha de inicio: 14/11/2022
Fecha final: 18/11/2022
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 9
Aula: FI1
Fecha de inicio: 21/11/2022
Fecha final: 25/11/2022
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 5
Aula: FI1
Fecha de inicio: 14/11/2022
Fecha final: 18/11/2022
Horario: De 08:30 a 11:30
Grupo: 10
Aula: FI2
Fecha de inicio: 21/11/2022
Fecha final: 25/11/2022
Horario: De 08:30 a 11:30
9:00
10:00
Grupo: B
Aula: 6
Fecha de inicio: 12/09/2022
Fecha final: 22/12/2022
Horario: De 10:30 a 11:30
Grupo: A
Aula: 5
Fecha de inicio: 12/09/2022
Fecha final: 22/12/2022
Horario: De 10:30 a 11:30
Grupo: B
Aula: 6
Fecha de inicio: 12/09/2022
Fecha final: 22/12/2022
Horario: De 10:30 a 11:30
Grupo: A
Aula: 5
Fecha de inicio: 12/09/2022
Fecha final: 22/12/2022
Horario: De 10:30 a 11:30
Grupo: A
Aula: 5
Fecha de inicio: 12/09/2022
Fecha final: 22/12/2022
Horario: De 10:30 a 11:30
Grupo: B
Aula: 6
Fecha de inicio: 12/09/2022
Fecha final: 22/12/2022
Horario: De 10:30 a 11:30
11:00
Grupo: 14
Aula: FI1
Fecha de inicio: 28/11/2022
Fecha final: 02/12/2022
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 7
Aula: FI1
Fecha de inicio: 14/11/2022
Fecha final: 18/11/2022
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 4
Aula: FI2
Fecha de inicio: 07/11/2022
Fecha final: 11/11/2022
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 3
Aula: FI1
Fecha de inicio: 07/11/2022
Fecha final: 11/11/2022
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 12
Aula: FI2
Fecha de inicio: 21/11/2022
Fecha final: 25/11/2022
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 8
Aula: FI2
Fecha de inicio: 14/11/2022
Fecha final: 18/11/2022
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 11
Aula: FI1
Fecha de inicio: 21/11/2022
Fecha final: 25/11/2022
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 8
Aula: FI2
Fecha de inicio: 14/11/2022
Fecha final: 18/11/2022
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 3
Aula: FI1
Fecha de inicio: 07/11/2022
Fecha final: 11/11/2022
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 11
Aula: FI1
Fecha de inicio: 21/11/2022
Fecha final: 25/11/2022
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 4
Aula: FI2
Fecha de inicio: 07/11/2022
Fecha final: 11/11/2022
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 7
Aula: FI1
Fecha de inicio: 14/11/2022
Fecha final: 18/11/2022
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 14
Aula: FI1
Fecha de inicio: 28/11/2022
Fecha final: 02/12/2022
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 12
Aula: FI2
Fecha de inicio: 21/11/2022
Fecha final: 25/11/2022
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 7
Aula: FI1
Fecha de inicio: 14/11/2022
Fecha final: 18/11/2022
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 4
Aula: FI2
Fecha de inicio: 07/11/2022
Fecha final: 11/11/2022
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 11
Aula: FI1
Fecha de inicio: 21/11/2022
Fecha final: 25/11/2022
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 12
Aula: FI2
Fecha de inicio: 21/11/2022
Fecha final: 25/11/2022
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 8
Aula: FI2
Fecha de inicio: 14/11/2022
Fecha final: 18/11/2022
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 3
Aula: FI1
Fecha de inicio: 07/11/2022
Fecha final: 11/11/2022
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 14
Aula: FI1
Fecha de inicio: 28/11/2022
Fecha final: 02/12/2022
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 4
Aula: FI2
Fecha de inicio: 07/11/2022
Fecha final: 11/11/2022
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 3
Aula: FI1
Fecha de inicio: 07/11/2022
Fecha final: 11/11/2022
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 8
Aula: FI2
Fecha de inicio: 14/11/2022
Fecha final: 18/11/2022
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 11
Aula: FI1
Fecha de inicio: 21/11/2022
Fecha final: 25/11/2022
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 14
Aula: FI1
Fecha de inicio: 28/11/2022
Fecha final: 02/12/2022
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 7
Aula: FI1
Fecha de inicio: 14/11/2022
Fecha final: 18/11/2022
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 12
Aula: FI2
Fecha de inicio: 21/11/2022
Fecha final: 25/11/2022
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 14
Aula: FI1
Fecha de inicio: 28/11/2022
Fecha final: 02/12/2022
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 7
Aula: FI1
Fecha de inicio: 14/11/2022
Fecha final: 18/11/2022
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 11
Aula: FI1
Fecha de inicio: 21/11/2022
Fecha final: 25/11/2022
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 4
Aula: FI2
Fecha de inicio: 07/11/2022
Fecha final: 11/11/2022
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 8
Aula: FI2
Fecha de inicio: 14/11/2022
Fecha final: 18/11/2022
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 3
Aula: FI1
Fecha de inicio: 07/11/2022
Fecha final: 11/11/2022
Horario: De 11:30 a 14:30
Grupo: 12
Aula: FI2
Fecha de inicio: 21/11/2022
Fecha final: 25/11/2022
Horario: De 11:30 a 14:30
12:00
13:00
Grupo: D
Aula: 6
Fecha de inicio: 12/09/2022
Fecha final: 22/12/2022
Horario: De 13:30 a 14:30
Grupo: C
Aula: 5
Fecha de inicio: 12/09/2022
Fecha final: 22/12/2022
Horario: De 13:30 a 14:30
Grupo: D
Aula: 6
Fecha de inicio: 12/09/2022
Fecha final: 22/12/2022
Horario: De 13:30 a 14:30
Grupo: C
Aula: 5
Fecha de inicio: 12/09/2022
Fecha final: 22/12/2022
Horario: De 13:30 a 14:30
Grupo: C
Aula: 5
Fecha de inicio: 12/09/2022
Fecha final: 22/12/2022
Horario: De 13:30 a 14:30
Grupo: D
Aula: 6
Fecha de inicio: 12/09/2022
Fecha final: 22/12/2022
Horario: De 13:30 a 14:30
14:00
15:00
16:00
Grupo: 15
Aula: FI1
Fecha de inicio: 28/11/2022
Fecha final: 02/12/2022
Horario: De 16:00 a 19:00
Grupo: 15
Aula: FI1
Fecha de inicio: 28/11/2022
Fecha final: 02/12/2022
Horario: De 16:00 a 19:00
Grupo: 15
Aula: FI1
Fecha de inicio: 28/11/2022
Fecha final: 02/12/2022
Horario: De 16:00 a 19:00
Grupo: 15
Aula: FI1
Fecha de inicio: 28/11/2022
Fecha final: 02/12/2022
Horario: De 16:00 a 19:00
Grupo: 15
Aula: FI1
Fecha de inicio: 28/11/2022
Fecha final: 02/12/2022
Horario: De 16:00 a 19:00
17:00
18:00
Grupo: E
Aula: 5
Fecha de inicio: 12/09/2022
Fecha final: 22/12/2022
Horario: De 18:00 a 19:00
Grupo: E
Aula: 5
Fecha de inicio: 12/09/2022
Fecha final: 22/12/2022
Horario: De 18:00 a 19:00
Grupo: E
Aula: 5
Fecha de inicio: 12/09/2022
Fecha final: 22/12/2022
Horario: De 18:00 a 19:00
19:00
20:00
21:00
22:00