VILLA KLUGE

BERLÍN

Hans y Wassili Luckhardt

1928