--------------------------------------------------------------------------------
Anexo 6, carta enviada por IBERIA a Arturo Quirantes,  18 Junio 2.003
(por razones de privacidad, algunos datos han sido ocultados)
--------------------------------------------------------------------------------


 

Leyenda del Registro de Facturación

 
>PR:IB6251/26MAR03NMAD, 151 PD                    PNR RL xxxxx
          Número de vuelo/Fecha
   
1. QUIRANTES/ARTUROMR      xxxxx                    xxxxx     x JFK 1315/1506 xx   CC/NAM
        
  Nombre del pasajero                               Nº Control Embarque  Nº asiento  Destino  Hora Salida/Llegada

                                     xxx xxxx xxx BAGa/bb/x    Equipaje: a bultos/bb Kg.                                                                                     

        BAGTAG/xxxxxxxxxx/JFK /xxxxxxxxxx/JFKK                  JFKK: cancelación operación
           Datos equipaje

        PSPT-ESP/x/dnidnidni/xxxxxxx/x/fechanac//QUIRANTES SIERRA/ARTURO GABRIEL
       
Datos pasaporte

        PSM- xxxxxx//xxx.xx                             Correo electrónico de contacto
        TKNA:xxxxxxxxxxxxx                    Número de Billete

        API xxxxxxxx xxxxxxxx/26MARxxxx         MAD20 CST0                API - Inicio operación
        ACC xxxxxxxx xxxxxxxx/26MARxxxx         MAD20 CST0              ACC - Aceptación de facturación
        BAG xxxxxxxx xxxxxxxx/26MARxxxx         MAD20 CST0                   BAG - Etiquetado del equipaje

        API xxxxxxxx xxxxxxx/26MARxxxx         MAD20 CST0                   API - Inicio operación
        MOD xxxxxxxx xxxxxxx/26MARxxxx         MAD20 CST0                    MOD - Modificación
        BAG xxxxxxxx xxxxxxx/26MARxxxx         MAD20 CST0                 BAG - Etiquetado del equipaje
        CBT xxxxxxxx xxxxxxx/26MARxxxx         /xxx MAD20 CST0          CBT - Quitar la maleta de la facturación

        EMB xxxxxxxx xxxxxxx/26MARxxxx         /xx/xx   MAD20 CST0     Datos del embarque