TRADUCCIÓN B-A INGLÉS

FICHA DE LA ASIGNATURA

Titulación
Graduado/a en traducción e interpretación
Curso
Cuatrimestre
CentroFACULTAD DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

PROFESORADO

Teoría

Ana Rosa Ballester Casado
Grupo1
Silvia Montero Martínez
Grupo2
Elvira Cámara Aguilera
Grupo3
Ana Rosa Ballester Casado
Grupo4
María del Mar Haro Soler
Grupo4