LENGUA C NIVEL 6 INGLÉS

FICHA DE LA ASIGNATURA

Titulación
Graduado/a en traducción e interpretación
Curso
Cuatrimestre
CentroFACULTAD DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

PROFESORADO

Teoría

Rosalia Crespo Jiménez
Grupo1
Gina Daniela Malagold
Grupo2