LENGUA B NIVEL 3 INGLÉS

FICHA DE LA ASIGNATURA

Titulación
Graduado/a en traducción e interpretación
Curso
Cuatrimestre
CentroFACULTAD DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

PROFESORADO

Teoría

Ángela Alameda Hernández
Grupo1
María Mercedes Díaz Dueñas
Grupo2
Rosalia Crespo Jiménez
Grupo3